به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره  175 ، دی ماه  1392

 

قتل یک دستفروش زحمتکش توسط ماموران رژیم

مزدوران رژیم جمهوری اسلامی با قتل یک جوان دستفروش زحمتکش ، جنایتی دیگر آفریدند. روز شنبه 28 دی ماه ساعت یک و نیم بعد از ظهر ماموران مترو در ایستگاه گلبرگ در چارچوب طرح ضد مردمی جمع آوری دستفروشان زحمتکش، هنگامی که در حال پیگرد دستفروشان بودند برای دستگیری جوان 27 ساله ای که سفره می فروخت اقدام نمودند که با تلاش مرد جوان برای فرار، در یک حادثه فاجعه بار، وی به زیر قطار افتاد و کشته شد. مسئولین مترو برای لاپوشانی این جنایت مدعی شدند که نامبرده قصد خودکشی داشته و خودکشی هم کرده است.  در این زمینه حتی مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری متروی تهران اعلام کرد که "در برخی اخبار منتشر شده اعلام شده این جوان قصد خودکشی نداشته و بر هم خوردن تعادل سبب سقوط وی به داخل ریل است در حالی که فیلم های ضبط شده ایستگاه گلبرگ از قصد خودکشی این جوان حکایت دارد" .در حالی که بر عکس این ادعا ، در گزارشاتی که از این حادثه در مطبوعات جمهوری اسلامی  منتشر شده است از قول خانم دستفروشی كه داخل واگن مشغول فروش انواع گل‌سر بوده، آمده است که: "مردی كه شنبه كشته شد را دورادور می‌شناختم، حدود 27 سال داشت، دستفروش بود و سفره می‌فروخت، مامور دنبالش كرد و زمانی كه داشت فرار می‌كرد تعادلش را از دست داد و زیر ریل‌های قطار له شد."