عبداله باوی

از صلح می‌گویند، ولی در نهان کاری دیگر می‌کنند

سوئد کشوری است که در سده اخیر، بیشترین دوره زمامداری را حزب سوسیال دموکرات بدست داشته است. این حزب در آغاز تاسیسش هرچه بود در انترناسیونال دوم، در پیروی از سایر احزاب سوسیال دموکرات اروپا راه انقلابی لنینیسم را رد کرد و مبارزه قانونی را راه رسیدن به سوسیالیسم قلمداد نمود . بر این اساس از طریق  جلب پشتیبانی طبقه کارگر و تصویب قوانین و مبارزه پارلمانی، برقراری سوسیالیسم را عملی اعلام نمود. حزب سوسیال دموکرات تا سال 2006 قوی‌ترین حزب در سوئد بوده و از سال 1936 تا سال 1976 بطور مداوم قدرت را بدست داشته است. در پناه سیاست های حزب سوسیال دموکرات، سرمایه‌داری سوئد به مرحله امپریالیسم رسید. کشور سوئد نیز همچون سایر کشورهای امپریالیستی غرب از سیاست های امپریالیسم آمریکا دفاع کرده و می‌کند و این دفاع بگونه‌ای است که حتی برخی از نیروهای مترقی, دولت سوئد را سگ زانو زده آمریکا و یا ایالت 51 آن می خوانند.

تعریف فوق از دولت سوئد گرچه صحیح است ولی چرایی آن را توضیح نمی دهد. واقعیت این است که دلیل پشتیبانی سرمایه داران سوئد از امپریالیسم آمریکا نه بدلیل نوکرصفتی سرمایه‌داران سوئد که یک مسئله فرهنگی و اخلاقی است و یا نه به این دلیل است که سرمایه‌داران آمریکا از نژاد برتری برخوردار هستند بلکه سرمایه‌داران سوئد مانند همه سرمایه‌داران کشورهای دیگر برای حفظ سیستم سرمایه‌داری و منافع خود چنین می‌کنند. آن ها نه برای فرهنگ و اخلاق و نه برای نژاد، پشیزی ارزش قائل نیستند.

سوئد یک کشور صنعتی بوده و از تکنیک و صنعت بالایی برخوردار است و تقریباً همه محصولات صنعتی را تولید می کند. ولی در میان همه محصولاتی که تولید می‌کند یک محصول از تولید بیشتر و با فروش بیشتر برخوردار است و آن ابزار جنگی است. ساب (SAAB) از بزرگترین کارخانه اسلحه سازی سوئد است، موشک هائی با سیستم هدایت شونده و سیستم رادارهای حفاظتی از تولیدات این کارخانه هستند. این کارخانه همچنین تولیدات جنگی دیگری دارد.  هواپیماهای جنگنده (گریپن 39)، موشک های ضد تانک (NLAW) که هر تانکی را می‌توانند نابود کنند، موشک های ضدتانک از نوع آـ تی ـ4  که جزء سلاح های استاندارد در ارتش آمریکا است، نارنجک انداز کارل گوستاف که ضمن سبک وزن بودن بسیار مخرب است، نارنجک های هدایت شونده ضدتانک از نوع ستریکس (STRIX)، موشک های بامسی (BAMSE) با سیستم خودکار که تا 2100 کیلومتر بُرد داشته و تانک های دشمن را می‌توانند در هدف ، شناسایی کنند از محصولات این کارخانه هستند. کارخانه اسلحه سازی دیگر در سوئد ، بی‌ـ آـ ای سیستم (BAE Systems) نام دارد که بزرگترین کارخانه در اروپا و سومین کارخانه در جهان است و هواپیماهای جنگی، کشتی‌های جنگی و زیردریایی، توپخانه، مواد منفجره و موشک از تولیدات این کارخانه هستند.

شکی نیست که این تولیدات جنگی  باید مصرف شوند تا چرخ های کارخانجات اسلحه سازی همچنان بچرخند و برای این امر به جنگ نیاز دارند. امپریالیسم آمریکا که خود از بزرگترین خریداران محصولات جنگی سوئد می باشد با به راه انداحتن جنگ هائی که در خاورمیانه و در اقصی نقاط جهان شاهدیم ، این نیاز را پاسخ می دهد.

در سال های 2013 و 2014 سوئد به 66 کشور و با ارزش20 میلیارد کرون اسلحه فروخت‌(1) که 30 درصد آن به کشورهایی بود که ادعای مبارزه با فقر را هم دارند ولی در عمل خرید اسلحه را بر مبارزه با فقر ترجیح می‌دهند. این صادرات هنگفت در شرایطی است که در قوانین سوئد ذکر شده است که "صدور اسلحه بطور کلی ممنوع است مگر بدلیل دفاعی و امنیتی، و در این صورت هم نباید در سیاست خارجی سوئد اشکالی ایجاد کند".

همچنین جالب است که در این قوانین قید شده است که "طبق سیاست دولت، به کشوری که در جنگ بوده و یا در خطر به کشیده شدن در جنگ است و همچنین کشوری که در جنگ داخلی است و حقوق بشر در آن زیر پا گذاشته می شود ، صدور اسلحه ممنوع است"‌(2) ولی نگاهی به لیست خریداران ابزار جنگی ساخت سوئد که کشورهای آمریکا، هندوستان، آلمان، فرانسه، انگلستان، کانادا و کره جنوبی نیز جز آن ها هستند نشان می دهد که قانون نوشته شده در مورد فروش اسلحه در عمل زیر پا گذاشته شده است. به خصوص نگاهی به جنایات امپریالیسم آمریکا که بر همگان روشن است نشان می دهد که آن چه در قانون سوئد نوشته شده با واقعیت وفق نمی‌دهد.

از طرفی دستگاه تبلیغاتی سوئد از مبارزات بدون خشونت همچون مبارزات مهاتما گاندی صحبت کرده و بیشترین دفاع را از آن می‌کند تا آن جا که برنامه‌های تلویزیونی، کتاب ها و مصاحبات زیادی در این مورد ساخته و منتشر شده است و حتی جوایزی نیز برای مدافعین مبارزات غیر خشونت آمیز در نظر گرفته شده است ، ولی از طرف دیگر کارخانجات اسلحه سازی آن از هر زمانی بیشتر کار کرده و هر روز محصولات  فاجعه ‌آمیزتر، کشنده‌تر و ویرانگرتری می‌سازند. این درست به خاطر آن است که سرمایه داری دیوانه‌وار و درپی سرشت خود به دنبال سود است و این محصولات، آن را در رسیدن به هدفش یاری می کنند. این هدف که با جنگ، کشتار و ویرانگری همراه است جز نگه داشتن زحمتکشان دنیا در چنگال غارت و بردگی نیست. امپریالیسم و از جمله امپریالیسم آمریکا تا وجود دارد جنگ خواهد بود زیرا جنگ سایر صنایع دیگر را بکار می‌اندازد اگر چه این به قیمت خون میلیون ها انسان تمام شود.

این همان حقیقتی است که دولتمردان سوئد از مردم پنهان می کنند. زیرا آن ها نیز مانند همه دولت های سرمایه‌داری، سخن ها می‌گویند ولی در نهان کاری دیگر می‌کنند.    

23 نوامبر 2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1: منبع: http://www.svenskafreds.se/snabba-fakta-om-vapenexporten

2: در دوره جنگ ایران و عراق که هر دو کشور در جنگ بودند و با این که در هر دو کشور حقوق بشر زیر پا گذاشته می‌شد ، دولت سوئد به هر دو کشور اسلحه فروخت.