علیه حضور روحانی جنایتکار در سازمان ملل به اعتراض برخیزیم!

ایرانیان مبارز و آزادیخواه!

قرار است که روز سه شنبه 25 سپتامبر (2018) حسن روحانی ، رئیس جمهور جنایتکار رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی ، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کرده و همچون همیشه با فریبکاری از طریق تریبونی که قدرتهای جهانی در اختیارش می گذارند ، به تطهیر چهره ددمنش جمهوری اسلامی بپردازد. روحانی در شرایطی به نیویورک می آید تا طبق معمول ، خود را نماینده مردم کشور جا بزند، در حالی که موج اعتراضات مردمی ، سراسر ایران را فرا گرفته و توده های ستمدیده که از فقر و گرسنگی صدایشان بلند شده ، در همه جا علیه شخص وی و کل رژیم ضد خلقی حاکم شعار داده و نشان داده اند که جمهوری اسلامی فاقد هر گونه پایگاه و مشروعیت مردمی است.  مردم در شرایطی فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر داده اند که به تجربه فهمیده اند ، برای رسیدن به  "نان، کار و آزادی" باید جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته اش ، نابود گردد!

 

مردم مبارز و آزادیخواه!

اگر مخالف جنایات سردمداران جنایتکار جمهوری اسلامی علیه توده ها هستید، اگر قلبتان با درد ها و رنج های کارگران و ستمدیدگان می تپد ، در تجمع اعتراضی فعالین چریکهای فدائی خلق ایران که در روز سه شنبه 25 سپتامبر 2018 در مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود ، فعالانه شرکت کنید. بیائید تا دست در دست هم ، مطالبات بر حق مردم ستمدیده مان را فریاد بزنیم و اجازه ندهیم روحانی با حمایت قدرتهای امپریالیستی ، خود را "معتدل" و نماینده مردم ما جا بزند. بیائید تا با شعار "جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد!"، "نه به هر گونه دخالت خارجی!" خواست اکثریت مردممان را به گوش جهانیان رسانده و سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را در مقابل جهانیان افشاء نمائیم.

 

جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد !

سرنگون باد جمهوری اسلامی به دست پرتوان کارگران و زحمتکشان !

نه به هر گونه دخالت خارجی !

زنده باد انقلاب !

 

زمان : سه شنبه 25 سپتامبر 2018 ساعت 10 صبح

 

مکان : مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمریکا و کانادا

15 شهریور 1397 - 6 سپتامبر 2018