برای ديدن فيلم بر روی لينک زير يکبار کليک کنيد>>> فلوجه، کشتاری پنهان <<<

تهيه کننده: سيگفريدو رانوچي Sigfrido Ranucci

دوبله فارسي: چريکهای فدايي خلق ايران

   

بازگشت به صفحه اصلی